O firmie

szkolenia BHP

Szanowni Państwo,

Nadzór w zakresie BHP i ochrona ppoż.

Firma Preventis Consulting proponuje Państwu kompleksową obsługę w zakresie związanym z BHP i ochroną przeciwpożarową.

Doradztwo BHP i PPOŻ. – o firmie

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy, przygotowanie pracowników do wykonywania zadań z zachowaniem zasad BHP oraz zapewnienie im szkoleń z zakresu postępowania ppoż. i BHP to obowiązki każdego pracodawcy. Precyzyjnie określa je polskie prawo. Stan BHP i PPOŻ. podlega kontroli przez instytucje zewnętrze. Cezary Paradowski BHP, PPOŻ. to firma, która wspiera pracodawców w dopełnianiu obowiązków w tym obszarze. Dysponujemy fachową wiedzą, doświadczeniem oraz narzędziami, dzięki którym zadania wykonywane są szybko, terminowo i w zgodzie z przepisami. Naszą specjalnością jest szeroko rozumiany nadzór w zakresie BHP i PPOŻ. Kompleksowa obsługa, jaką Państwu oferujemy, obejmuje wszystkie aspekty ochrony.

Organizujemy obowiązkowe szkolenia okresowe PPOŻ i BHP, a także szkolenia wstępne i instruktaże ogólne. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji oraz wspieramy osoby, które walczą o odszkodowania wypadków w rolnictwie i przy pracy. Pomagamy tworzyć instrukcje i regulaminy. Kontrolujemy stan zakładu oraz wskazujemy obszary, które wymagają zmian.

Oferujemy Państwu pełnienie przez naszych pracowników obowiązków specjalisty ds. BHP i ppoż. na terenie zakładów pracy oraz kompleksową obsługę Państwa firm. Zakres naszych usług prezentujemy w ofercie.

szkolenia BHP Tematyki BHP
szkolenia BHP Tematyki PPOŻ.
szkolenia BHP Pomoc prawna

Oferta

 • Analiza BHP w pracy, jej przygotowanie i przeprowadzenie w zakładzie.
 • Identyfikacja zagrożeń w miejscu pracy oraz ich usuwanie.
 • Profesjonalna kontrola warunków w pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów BHP.
 • Prowadzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji z dziedziny BHP.
 • Przygotowywanie wniosków dotyczących wymogów BHP i przeciwpożarowych do opracowanych planów modernizacji zakładu pracy.
 • Opracowywanie takich dokumentów jak plany BIOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia) oraz plany IBWR (Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót).
 • Opracowywanie planów poprawy warunków BHP w razie stwierdzenia takiej potrzeby.
 • Opracowanie regulaminów, instrukcji stanowiskowych, a także ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.
 • Uczestniczenie w przekazywaniu do użytkowania nowo zakupionych, wybudowanych lub przebudowanych obiektów urządzeń i produkcyjnych oraz innych obiektów mających wpływ na bezpieczeństwo pracowników.
 • Pomoc w takich obszarach jak dochodzenia powypadkowe oraz analiza dokumentacji wypadków przy pracy.
 • Pomoc w prowadzeniu rejestrów i dokumentacji z zakresu wypadków przy pracy, a także stwierdzonych chorób zawodowych.
 • Instruktaże ogólne BHP oraz informowanie o istniejących zagrożeniach zdrowia i życia w pracy.
 • Szkolenia BHPszkolenia wstępne dla pracowników oraz szkolenia okresowe dla wszystkich grup zawodowych.
 • Współpraca (na zlecenie klienta) z uprawnionymi jednostkami kontroli zewnętrznej badającymi warunki pracy w przedsiębiorstwie (PIP, PIS).
 • Analiza kompletności dokumentacji technicznej zakupionych lub eksploatowanych maszyn zgodnie z wymogami prawodawstwa Unii Europejskiej.
 • Doradztwo BHP w zakresie organizacji i metod pracy na nowo powstałych stanowiskach.
 • Szkolenia wstępne PPOŻ. i szkolenia okresowe dla pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Szkolenia z zakresu użytkowania hydrantów.
 • Szkolenia z zakresu użytkowania sprzętu gaśniczego.
 • Analiza stanu ppoż. w zakładzie pracy.
 • Nadzór w zakresie ppoż. i doradztwo ppoż.
 • Analiza zawartości istniejących bądź opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
 • Opracowywanie planów ewakuacji
 • Opracowywanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru.
 • Opracowywanie instrukcji ppoż. alarmowej i instrukcji ewakuacji na wypadek powstania pożaru.

Cele:

 • Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i produkcji
 • Podwyższenie nadzoru nad dystrybucją i zużyciem materiałów
 • Redukcja kosztów utrzymania ruchu
 • Przeciwdziałanie nieprzewidzianym awariom
 • Przygotowanie operatorów do realizacji czynności podstawowej konserwacji
 • Ograniczenie poziomu zapasu
 • Optymalizacja metod magazynowania oraz redukcja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów.


Przykładowe tematy naszych  szkoleń:

 1. Organizacja 5S w przedsiębiorstwie,
 2. SMED - Single Minute Exchange of Die
  System maksymalnego skracania czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń,
 3. Total Productive Maintance
  Program przeciwdziałania awariom maszyn i urządzeń w zakładzie pracy,
 4. KANBAN-organizacja dostaw zewnętrznych i wewnętrznych w ramach,
 5. KAIZEN-zasada ciągłego doskonalenia procesu,
 6. Metody sterowania przepływem materiałów w zakładzie pracy,
 7. Wdrażanie w przedsiębiorstwie zasad TPS-model 3 M Toyoty: Muda, Muri, Mura,
 8. Planowanie potrzeb materialowych MRP.

Jeden z problemów prawnych, z którym muszą mierzyć się pracownicy, stanowią odszkodowania wypadków przy pracy. Oferujemy profesjonalną pomoc renomowanej kancelarii prawnej w sprawach o ich dochodzenie, a także o dochodzenie odszkodowań z tytułu z tytułu:

 • Wypadków komunikacyjnych,
 • Wypadków przy pracy,
 • Poślizgnięć i upadków,
 • Wypadków w rolnictwie,
 • Niesłusznych aresztowań i osadzeń,
 • Szkód majątkowych, pożarowych, oraz wielu innych szkód.
 • Błędów medycznych,

 


Zapewniamy Państwu najwyższą jakość świadczonych usług i najniższe ceny na rynku.

Certyfikaty

certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat
certyfikat

Kontakt

PREVENTIS CONSULTING
CEZARY PARADOWSKI
BHP, PPOŻ.

Siedziba firmy

ul. Ozorkowskie Przedmieście 21
99-100 Łęczyca

NIP: 751976863
REGON: 367684474

Telefon kontaktowy: 883 806 436 lub 724 580 044

NAPISZ DO NAS: